Prawne gwarancje skuteczności egzekucji administracyjnej. Toruń, 14 maja 2020 r.

Strona główna

Toruń, 23 marca 2020 r. 

 

Szanowni Państwo,

Z przykrością informuję, że z uwagi na epidemię wirusa SARS-CoV-2 zaplanowana na dzień 21.05.2020 r. ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Prawne gwarancje skuteczności egzekucji administracyjnej” nie odbędzie się. Po ustaniu powyższego zagrożenia ustalony zostanie nowy termin konferencji. Za wynikające z tego tytułu niedogodności serdecznie przepraszamy. Aktualne informacje na temat tej konferencji znajdować się będą na stronie internetowej egzekucja.umk.pl. 

 

Z wyrazami szacunku                                                                                              

dr hab. Piotr Rączka, prof.UMK

Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego

 

Szanowni Państwo,

z uwagi na wyznaczenie terminu wyborów Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK na dzień 14 maja 2020 r. zmuszeni jesteśmy zmienić termin zaplanowanej na ten dzień ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Prawne gwarancje skuteczności egzekucji administracyjnej” na 21 maja 2020 r. Za wynikające z tego tytułu niedogodności serdecznie przepraszamy.

dr hab. Piotr Rączka, prof.UMK

Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego

 

 

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Katedra Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu organizuje czwartą z cyklu ogólnopolskich konferencji naukowych poświęconych problematyce postępowania egzekucyjnego w administracji. Konferencja odbędzie się w dniu 21 maja 2020 r. w Toruniu, a jej tematem będą „Prawne gwarancje skuteczności egzekucji administracyjnej”.

Nadesłane i wygłoszone referaty zostaną, tak jak w przypadku poprzednich konferencji, opublikowane w recenzowanej monografii wydanej w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w serii „Studia z zakresu egzekucji administracyjnej”.

Uprzejmie zapraszamy Państwa do udziału w tej konferencji oraz prosimy o przekazanie zaproszenia swoim współpracownikom, których zainteresowania naukowe obejmują administracyjne postępowanie egzekucyjne.

             

dr hab. Piotr Rączka, prof.UMK

Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego

Konferencja w Toruniu